PATENTER:

Vi har både nasjonale og internasjonale patenter på våre mobile reoltyper. 

Patentene omfatter alt som er avbildet eller vist igjennom film. 

Patentene omfatter:

- Oppbygging av mobile bunnelementer. 

- Enkel montering av bunnelementene. 

- Enkel    bunnramme = 1 dekkreol

- Dobbel bunnramme = 1 dobbel pallereol

- Enkel montering fra enkel til dobbel ramme

- Låsesystemet

- Drivenhet og tilhørende reolmodul

- Forskjøvne dekkreol hyller. Halve hyller

- Dekkhåndtering = Dekkvender + Dekkbunt

- Teleskopiske lagerreoler 

-  +++++ 


Internasjonale patenter:

PCT/NO2019/XXXXX

PCT/NO2020/XXXXX

PCT/NO2020/XXXXX